Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

News

CONCURSUL COPIILOR ȘI TINERETULUI „CULORILE NISTRULUI” 2022

ДЕТСКИЙ И МОЛОДЁЖНЫЙ КОНКУРС «АКВАРЕЛИ ДНЕСТРА» 2022

photo

 

В бассейне Днестра в Молдове и Украине проводится традиционный конкурс «Акварели Днестра».

 

Concursul „Culorile Nistrului“are drept scop atragerea elevilor și studenților, publicului în activități ce vizează conservarea sistemului ecologic al râului Nistru, ceea ce este esențial pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice. Direcția prioritară a competiției este cooperarea internațională prin participarea comunităților teritoriale la identificarea problemelor de mediu! Motto-ul concursului în a. 2022: «Râu comun - viitor comun»

Lucrările pentru Concursul în 2022împreună cu ancheta autorului trebuie să fie prezentate până la 15 octombrie 2022. Regulamentul Concursului pot fi descărcat aici.

 

***

Конкурс "Акварели Днестра" направлен на привлечение студентов и студентов, общественности к деятельности, направленной на сохранение экологической системы реки Днестр, что имеет решающее значение для смягчения последствий изменения климата. Приоритетным направлением конкурса является международное сотрудничество посредством участия территориальных сообществ в выявлении экологических проблем! Девиз конкурса в 2022 году: «Общая река - общее будущее!». Работы для конкурса в 2022 году вместе с анкетой должны быть представлены до 15 октября 2022 года. Правила конкурса можно скачать здесь: