Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

News

“Improvement of environment for public participation in decision making in Moldova”

Article Index

 

 


executarea Aarhus

Proiectul „Imbunătăţirea condiţiilor de participare a publicului la luarea deciziilor de mediului în Republica Moldova” implementat de către Aşociaţia Internaţională a Păstrătorilor Rîului Eco-TIRAS  în cadrul Proiectului în privinţa implementării Convenţiei Aarhuș în Moldova finanţat de către Ministerul Federal German pentru Mediu, Conservarea Naturii, Conștrucţiilor și Securitatea Nucleară cu mijloacele Programului Asistenţei de Consiliere pentru Protecţia Mediului în ţările Europei Centrale și de Est, Caucaz și Asia Centrală. El a fost tehnic supravegheat de către Agenţia Federală Germană pentru Mediu (Umweltbundesamt, UBA) prin intermediului Institutului Independent de Mediu UfU, Berlin.

În realizarea Proiectului au participat experţii din ONG din Moldova – EcoContact, Organizaţia teritorială MEM Chişinău, Eco-Lex, cât şi experţi independenţi. Proiectul a fost realizat în cooperarea cu Punctul Focal al Convenţiei Aarhus în RM (Ministerul Mediului).

În rezultatul proiectului este elaborat o lege privind accesul publicului la informaţie de mediu, proiectul Regulamentului Guvernului privind participarea publicului în luarea deciziilor, elaborat, publicat şi va fi prezentat Ghidul pentru funcţionarii publici din nivelele centale şi locale pe Convenţia Aarhus privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, ratificat de Parlamentul RM la data 7 aprilie 1999. Aceste activiţăţi sunt prevăzute în Planul de Implementare a Convenţiei Aarhus, adoptat de către Guvernul RM în 2011.

Conform Acordului de Asocierea cu Uniunea Europeană, Republica Moldova este obligată se adoptă un şir de documente în domeniul politicilor de mediu, şi documente elaborate în cadrul proiectului înclude prevederile directivelor UE care sunt supuse implementării.

Versiunea electronică a cărțţii poate fi descărcată romrus 

Reportaj de la Conferinţa de Presă aici