Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

News

ECO-TIRAS DNIESTER 2015 YOUTH SUMMER SCHOOL

summer

ANUNŢ PRIVIND CONCURSUL DE TINERET PENTRU PARTICIPAREA LA ȘCOALA DE VARĂ Eco-TIRAS "NISTRU 2015" ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ Эко-ТИРАС «ДНЕСТР 2015». ANNOUNCEMENT FOR YOUTH ON PARTICIPATION IN ECO-TIRAS YOUTH SUMMER SCHOOL “DNIESTER 2015”

 

Asociația internațională a Păstrătorilor Rîului Eco-TIRAS (www.eco-tiras.оrg) informează despre desfăşurarea tradiţionalei școli de vară "Nistru 2015", cu suportul financiar al Misiunii OSCE în Republica Moldova.
În programul școlii: prelegeri interesante cu oameni proeminenţi de ştiinţă privind mediu, geografia, istoria și alte științe, tururi fascinante prin cele mai pitoreşti locuri din Republica Moldova, precum și participarea la diverse activități intelectuale, sportive și creative.

Participarea la Şcoala de Vara - gratuită.
Școala de vară "Nistru 2015" este o oportunitate de a găsi noi prieteni și de a-ţi evalua aptitudinile si abilităţile.
Perioada: 09-19 iulie 2015.
Vîrsta participanților: 15 -22
Locul desfășurării: Tabăra de vară «Nistru» de pe malul stîng al Nistrului, satul Molovata Nouă.
Pentru a participa la concurs trebuie să trimiteţi formularul pînă la 10 iunie 2015 la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Tatiana Siniaeva
Formularele trimise după 10 iunie nu vor fi luate în considerare.

Formularul de participare la Școala de Vară "Nistru 2015":
(a fi completat de participant în limba maternă – moldovenească/română, rusă)

1. Prenume, Nume.
2. Data, luna și anul nașterii.
3. Adresa de domiciliu – completă.
4. Datele documentului de identitate - pașaport sau certificatul de naștere.
5. Detalii de contact ale participanților Școlii de vară - telefon, e-mail.
6. Datele de contact ale unui părinte - numele, numărul de telefon (disponibil în orice moment).
7. Instituția de învăţămînt.
8. Participarea în concursuri, olimpiade, etc. Rezultate de participare. În cazul în care rezultatele nu sînt impresionante, atunci scrieţi doar despre participare. Asta tot nu e rău!
9. Hobby (muzică, teatru, turism, dansuri, cărţi, etc.).
10. Motivaţia de participare la şcoala de vară.
(De ce doresc să particip, la ce mă aştept de la şcoala de vară, ce cunoştinţe doresc să obţin î şcoala de vară, ce pot face mai bine decît alţii, şi ce doresc să mă învăţ) – scrieţi un mic eseu la subiectul dat (o pagină).
11. Anexaţi, dacă aveţi, diplome , certificate, etc.

Suplimentar: sînt salutabile idei originale pentru programul şcolii.


ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ Эко-ТИРАС «ДНЕСТР 2015»

Международная ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS» (WWW.ECO-TIRAS.ORG ) информирует о проведении традиционной летней школы «Днестр 2015» при финансовой поддержке миссии ОБСЕ в Молдове.
В программе школы: интересные лекции с известными учеными по экологии, географии, истории и другим наукам, увлекательные экскурсии по красивейшим местам Молдовы, а также участие в различных интеллектуальных, спортивных и творческих мероприятиях.
Участие в летней школе – бесплатное.
Летняя школа «Днестр 2015» - это возможность найти новых друзей и оценить свои способности и возможности.
Сроки проведения: 09-19 июля 2015
Возраст участников: 15 -22
Место проведения: летний лагерь «Nistru» на левом берегу Днестра, село Моловата Ноуэ.

Для участия в конкурсе необходимо отправить анкету по адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Tatiana Siniaeva) до 10 июня 2015
Анкеты, отправленные после 10 июня, рассматриваться не будут.

Анкета на участие в летней школе Eco-TIRAS «Днестр 2015»:
(заполняется участником на родном языке – молдавский, русский, направляется на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

12. Имя, Фамилия.
13. Число, месяц и год рождения.
14. Домашний адрес - полный
15. Данные документа, удостоверяющего личность – паспорт или свидетельство о рождении
16. Контактные данные участника летней школы – телефон, электронная почта
17. Контактные данные одного из родителей – имя, телефон (доступный в любое время)
18. Учебное заведение.
19. Участие в конкурсах, олимпиадах и т.п. Результаты участия. Если результаты не впечатляют, то просто напишите об участии. Это тоже неплохо!
20. Хобби (музыка, театр, туризм, танцы, книги и т.д.).
21. Мотивация для участия в летней школе.
(Почему хочу участвовать, что ожидаю от летней школы, какие знания хочу получить в летней школе, что я умею делать лучше других, а чему хочу научиться) – напишите такое маленькое сочинение на заданную тему (одна страничка).
22. Приложить, если имеются, сосканированные копии свидетельств своих достижений - грамоты, сертификаты и т.п.

Дополнительно: приветствуются оригинальные идеи в программу школы