Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

News

Dniester 2015 Eco-TIRAS Kayak expeditions

expedition

Экспедиции Эко-ТИРАС на байдарках по Днестру в 2015 году

Expediţiile Eco-TIRAS pe Nistru în 2015 cu caiacuri

 

Дорогие коллеги!


Международная ассоциация хранителей реки «
Eco-TIRAS» информирует о проведении традиционных экологических экспедиций «Днестр 2015» на байдарках по Днестру для студентов, ученых, учителей школ и лицеев, представителей НПО и СМИ. В программе - сплав на байдарках, экскурсии по замечательным местам Молдовы, занятия с экспертами в области географии, биологии, изменения климата и других наук, а также интересное общение друг с другом и ужины у костра.

Первая экспедиция Eco-TIRAS «Днестр 2015»пройдет по маршруту Каменка – Моловата Ноуэ Дубоссарского района с 10 по 19 июля 2015. Приглашаются студенты с обоих берегов Днестра. Предпочтение отдается студентам биологических, географических, экологических специальностей.

Вторая экспедицияEco-TIRAS«Днестр 2015»планируется по маршруту Наславча – Сорока с 08 по 15 августа 2015. Приглашаются ученые, учителя школ, представители СМИ и НПО из Молдовы (включая Приднестровье) и Украины (бассейн Днестра)..

Экспедиции организованы Международной ассоциацией Eco-TIRAS (www.eco-tiras.org). Руководитель экспедиции - опытный турист и географ Николай Визитиу.

Экспедиции проходят в рамках проектного компонента «Изменение климата и безопасность в бассейне реки Днестр», выполняемого ЕЭК ООН и ОБСЕ под эгидой международной инициативы «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC), при финансовой поддержке «Инструмента стабильности» ЕС и Австрийского агентства развития.

Все расходы, связанные с экспедицией (питание, проезд, байдарки, палатки, спасательные жилеты) берут на себя организаторы мероприятия.

Если Вы решили принять участие в одной из экспедиций, заполните, пожалуйста, прилагаемую анкету и перешлите ее по адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Татьяна Синяева) для участия в первой экспедиции до 25 июня , для участия во второй экспедиции до 20 июля 2015 .

 

Stimaţi colegi,

Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Rîului Eco-TIRASvaorganizaînvara 2015 doi expediţii tradiţionale cu caiacuri pentru studenţi universităţilor, savanţilor, profesorilor şcolilor şi liceelor, reprezentanţilor ONGurilor şi mass-mediaÎn programa – expediţia, excursiile în locurile pitoreşti, lecţiile experţilor în domeniile geografiei, biologiei, ecologiei, legislaţiei de mediu etc.

Prima expediţie va fi organizată pe sectorul Nistrului Camenca – Molovata Nouă (Dubăsari)în perioada 10-19 iulie 2015. Sunt invitate studenţii din Moldova şi Transnistria. Preponderenţa este facut studenţilor pe specialităţi – biologie, geografie şi ecologie.

Cea a doilea expediţie este planificată pentru sectorul fluviului Nistru Naslavcea – Soroca în perioada 08 - 15 august 2015. Sunt ănvitaţi savanţii, proferorii şcoalelor şi liceelor, reprezentanţii mass-media şi ONGurile din Moldova, inclusiv Transnistria, şi Ucraina.

Expediţiile sunt organizate de către Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Rîului Eco-TIRAS  (www.eco-tiras.org). Conducătorul expediţiilorgeograf cu experienţa Nicolai Vizitiu.

Expediţiile sunt realizate în cadrul componentului programului „Schimbarea climei şi securitatea în bazinul Nistrului” sub egida iniţiativei internaţionale „Mediu şi Securitatea” (ENVSEC), care se realizează cu susţinerea financiară a „Instrumentului se Stabilitatea” al UE şi Agenţiei Austriece pentru Dezvoltarea.

Toate cheltuielile, relatate la participare (hrana, transport,caiacuri, tenturi, etc.) sunt suportate de organizatori.

Dacă aţi decis se participă în una din expediţii, răspundeţi la întrebările chestionarului şi trimite pe adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Tatiana Siniaeva) nu mai târziu de 25 iunie pentru prima expediţie şi nu mai tîrziu de 20 iulie pentru a două expediţie.

Atenţei : pentru participarea în expediţiile va fi organizată o competiţie .

Cu întrebările, rugăm, scriţi pe email:

Ilia Trombiţki, director executiv Eco-TIRAS, adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tatiana Siniaeva, coordonatorul proiectelorEco-TIRAS, adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHESTIONARUL PARTICIPANTULUI :

  1. Numele, Prenumele
  2. Data naşterii
  3. Oraş, sat, raion
  4. Locul unde învăţaţi şi anul
  5. Specialitatea
  6. Data de contact – posta electronică, tel. Mobil, tel al unui din părinţi.
  7. Motivarea participării:

De ce vreţi se participă şi ce acţiuni puteţi faceţi pentru mediul înconjurător.

 

Dniester 2015 Eco-TIRAS Kayak expeditions

In summer 2015 Eco-TIRAS organizes two expeditions along the Dniester River. Both expeditions have been organized with support of OSCE Office in Kiev for citizens of Dniester River basin, but participation of foreigners is also possible. If you want to participate in the first expedition (July 10-19, 2015, mainly universities’ students) please, write to Ilya Trombitsky to email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. until June 26, 2015, and to participate in the second expedition (August 8-15, 2015, different interesting groups), please write to Ilya Trombitsky – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. until July 25, 2015.