Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

News

Results of the project „Cross-border interdisciplinary cooperation for the prevention of natural disasters and mitigation of environmental pollution in Lower Danube Euroregion”

photo

 

Results of the project „Cross-border interdisciplinary cooperation for the prevention of natural disasters and mitigation of environmental pollution in Lower Danube Euroregion”MIS ETC 1676 of environmental transboundary cooperation of the Common Operational Programme Romania-Ucraine-Republic of Moldova 2007-2013

 

 

 

 

The project MIS ETC code 1676 „Cross-border interdisciplinary cooperation for the prevention of natural disasters and mitigation of environmental pollution in Lower Danube Euroregion” was implemented by the Institute of Zoology Academy of Sciences of Moldova in partnership with the University „Dunărea de Jos” of Galaţi, Romania, Institute of Geology and Seismology, ASM, Chişinau and the Ucrainean Scientific Centre of Marine Ecology, Odessa, Ukraine. The implementation period of the project was 19 December 2013 - 31 December 2015. The total funding was 1.695.782,80 EURO, out of which non-refundable funds were 1.526.204,52 EURO. The main objective of the project was to strengthen the cross-border cooperation in the light of complex environmental monitoring and developement of long-term solutions for pollution abatement and sustainable development, including under the conditions of emergency situations in the Lower Danube Euroregion.

According to the coordinator P1-MD, dr. hab., prof. Elena Zubcov, head of the Laboratory of Hydrobiology and Ecotoxicology of the Institute of Zoology, ASM, the results of the implementation of the project are reflected in increasing the logistic capacity of the Institute (procurement of modern equipment and accessories and modernization of the research laboratories) and application of new methodologies and performing laboratory techniques in monitoring of aquatic ecosystems. As a result of monthly expedition in the inferior Prut river and 4 common expeditions on Danube river, the state of hydrobiocenoses and water quality were assessed in the ecosystems of Prut and Danube rivers, the river sectors Galaţi-Reni-Isaccea-Ismail-Chilia-Vilcov and recommendations on monitoring and sustainable use of aquatic resources were elaborated for the investigated region. Moreover, an international conference “Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion” ( Galati) was organized, also 6 scientific seminars regarding the validation and implementation of new methods of environmental monitoring and 11 information seminars with public authorities and the population in the region were carried out (Cahul-2, Girgiulești, Slobozia Mare, Gotesti, Reni, Vilcova,Ismail, Oancea, Isaccea, Vladești) .

A major result, according to the same source, was the establishment of the international network INPOLDE on environmental monitoring in the Lower Danube Euroregion. Additionally, a map atlas and several guidelines were published on environmental monitoring, 2 of them - Hydrochemical and hydrobiological sampling guidance and Monitoring of the water quality and assessment of ecological state of aquatic ecosystems. Methodological guide were edited by the Institute of Zoology of ASM .

Ghid de prelevare a problelor hidrochimice şi hidrobiologice = Hydrochimical and hydrobiological sampling guidance. Chisinau, 2015. 64 pp. 7 MB, download

Monitoringul calității apei și evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice. Îndrumar metodic. Chisinau, 2015. 84 pp. 10 MB, download

 

Finalizarea Proiectului “Cooperare interdisciplinară transfrontalieră pentru prevenirea dezastrelor naturale și reducerea poluării mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos”. MIS ETC 1676, Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

Institutul de Zoologie al AȘM, membru al rețelei interdisciplinare INPOLDE, a organizat o conferință de presă și un seminar privind încheierea proiectului MIS ETC cod 1676, “Cooperare interdisciplinară transfrontalieră pentru prevenirea dezastrelor naturale și reducerea poluării mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos”. Evenimentele au avut loc la sediul Institutului de Zoologie, Academia de Științe a Moldovei, Str. Academiei nr.1, Sala 352, pe data de 24 și 28 decembrie 2015.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, România, cu Institutul de Geologie și Seismologie, Academia de Științe a Moldovei, Chișinău, și Centrul Științific Ucrainean pentru Ecologia Mării din Odesa, Ucraina. Perioada de implementare a proiectului este 19.12.2013-31.12.2015 iar valoarea totală este de 1.695.782,80 EURO, din care valoarea nerambursabilă este de 1.526.204,52 EURO.

Obiectivul principal al proiectului a fost întărirea cooperării transfrontaliere în scopul monitoringului complex a mediului, elaborării soluțiilor pe termen lung pentru reducerea poluării și dezvoltare sustenabilă, inclusiv în situații de urgență în Euroregiunea „Dunărea de Jos”.

Sau prezentat rezultatele implementării proiectului, care sa reflectat în sporirea logistăcă a Institutului (procurarea echipamentului și accesorilor de performanță, modernizarea laboratoarelor de cercetare) implimentarea noilor metodologii și tehnici de laborator performanțe in monitorizarea ecosistemele acvatice, rezultate privind starea hidrobiocenozelor și calității apei in ecosistemele r. Prut, sectorul inferior; și a fl. Dunarea sectorul Galați-Reni-Isaccea-Ismail-Chilia-Vilcova și recomandările privind valorificarea durabilă a resurselor acvatice din regiune. Un rezultat major este stabilirea rețelei internaționale INPOLDE privind monitorizarea mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos. La intrunire au participat membrii proiectului – membrii Lider Partenerului Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, România și Partenerului P2-MD - Institutul de Geologie și Seismologie, Academia de Științe a Moldovei. Sunt editate mai multe ghiduri pentru monitorizarea mediului inclusiv 2 editate de Institutul de Zoologie al AȘM - Hydrochemical and hydrobiological sampling guidance și Monitoringul calității apei și evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice. Îndrumar metodic.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Ghid de prelevare a problelor hidrochimice şi hidrobiologice = Hydrochimical and hydrobiological sampling guidance. Chisinau, 2015. 64 pp. 7 MB, download

Monitoringul calității apei și evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice. Îndrumar metodic. Chisinau, 2015. 84 pp. 10 MB, download