Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

News

Expediţiile Eco-TIRAS pe Nistru în 2016 cu caiacuri

Экспедиции Эко-ТИРАС на байдарках по Днестру в 2016 году

Expediţiile Eco-TIRAS pe Nistru în 2016 cu caiacuri

 

Дорогие коллеги!

Международная ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS» информирует о проведении традиционных экологических экспедиций «Днестр 2016» на байдарках по Днестру для студентов, ученых, учителей школ и лицеев, представителей НПО и СМИ. В программе - сплав на байдарках, экскурсии по замечательным местам Молдовы, занятия с экспертами в области географии, биологии, изменения климата и других наук, а также интересное общение друг с другом и ужины у костра.

Первая экспедиция Eco-TIRAS «Днестр 2016» пройдет по маршруту Строенцы – Моловата Ноуэ Дубоссарского района с 10 по 17 июля 2016. Приглашаются студенты с обоих берегов Днестра. Предпочтение отдается студентам и докторантам биологических, географических, экологических специальностей.

Вторая экспедиция Eco-TIRAS «Днестр 2016» планируется по маршруту Тирасполь – Олэнешть с 08 по 15 августа 2016. Приглашаются ученые, учителя школ, представители СМИ и НПО из Молдовы (включая Приднестровье). Особое предпочтение отдается СМИ.

В обеих экспедициях предпочтение отдается ранее не участвовавших в них.

Экспедиции организованы Международной ассоциацией Eco-TIRAS (www.eco-tiras.org) при финансовой поддержке Миссии ОБСЕ в Молдове. Руководитель экспедиции - опытный турист и географ Николай Визитиу.

Все расходы, связанные с экспедицией (питание, проезд, байдарки, палатки, спасательные жилеты) берут на себя организаторы мероприятия.

Если Вы решили принять участие в одной из экспедиций, заполните, пожалуйста, прилагаемую анкету и перешлите ее по адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Татьяна Синяева) для участия в первой экспедиции до 25 июня , для участия во второй экспедиции до 20 июля 2016 .

АНКЕТА УЧАСТНИКА:

1. Имя, фамилия

2. Дата рождения

3. Место жительства

4. Место учебы или работы

5. Специальность

6. Контактные данные: адрес электронной почты, телефон мобильный или домашний. Если вам нет 18 лет, то напишите номер телефона одного из родителей

7. Мотивация участия.

 

Stimaţi colegi,

Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Rîului Eco-TIRAS va organiza în vara 2016 doi expediţii tradiţionale cu caiacuri pentru studenţi universităţilor, savanţilor, profesorilor şcolilor şi liceelor, reprezentanţilor ONGurilor şi mass-media. Reprezentanţii mass-media au o prioritatea cu condiţia reflectării expediţiei după participarea. În programa – expediţia, excursiile în locurile pitoreşti, lecţiile experţilor în domeniile geografiei, biologiei, ecologiei, legislaţiei de mediu etc.

Prima expediţie va fi organizată pe sectorul Nistrului - Stroeşti – Molovata Nouă (Dubăsari) în perioada 10-17 iulie 2016. Sunt invitate studenţii şi doctoranţi din Moldova şi Transnistria. Preponderenţa este facut studenţilor pe specialităţi – biologie, geografie şi ecologie.

Cea a doilea expediţie este planificată pentru sectorul fluviului Nistru Tiraspol - Olăneşti in perioada 08 - 15 august 2016. Sunt invitaţi savanţii, proferorii şcoalelor şi liceelor, reprezentanţii mass-media şi ONGurile din Moldova, inclusiv Transnistria. Novici au prioritatea.

Expediţiile sunt organizate de către Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Rîului Eco-TIRAS (www.eco-tiras.org).

Conducătorul expediţiilor – geograf cu experienţa Nicolai Vizitiu.

Expediţiile sunt susţinute de Misiunea OSCE în Moldova.

Toate cheltuielile, relatate la participare (hrana, transport,caiacuri, tenturi, etc.) sunt suportate de organizatori.

Dacă aţi decis se participă în una din expediţii, răspundeţi la întrebările chestionarului şi trimite pe adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Tatiana Siniaeva) nu mai târziu de 25 iunie pentru prima expediţie şi nu mai tîrziu de 20 iulie pentru a două expediţie.

Atenţie : pentru participarea în expediţiile va fi organizată o competiţie.

Cu întrebările, rugăm, scriţi pe email:

Ilia Trombiţki, director executiv Eco-TIRAS, adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tatiana Siniaeva, coordonatorul proiectelor Eco-TIRAS, adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHESTIONARUL PARTICIPANTULUI :

1. Numele, Prenumele

2. Data naşterii

3. Oraş, sat, raion

4. Locul unde învăţaţi şi anul

5. Specialitatea

6. Data de contact – posta electronică, tel. mobil, tel. al unui din părinţi (pentru adolescenţi pine la virsta 18).

7. Motivarea participării:

De ce vreţi se participă şi ce acţiuni puteţi faceţi pentru mediul înconjurător.

 

Dniester Summer 2016 Eco-TIRAS Kayaks’ expeditions

In summer 2016 Eco-TIRAS organizes two expeditions along the Dniester River. Both expeditions have been organized with support of OSCE Mission to Moldova. Participation of foreigners – students, scientists, journalists etc. - is also possible. If you want to participate in the first expedition (July 10-17, 2016, mainly universities’ students) please, write to Ilya Trombitsky to email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. until June 26, 2016, and to participate in the second expedition (August 8-15, 2016, different interesting groups), please write to Ilya Trombitsky –This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. until July 25, 2016. The participation for foreigners will cost 100 euro per person and covers all related costs.